Från och med 16 April kommer Kabelbutikens leveranser skickas veckovis, lägg på 5 vardagar på leveranstiden i kassan.
Köpvillkor

Priser gäller i ursprungsvalutan svenska kronor (SEK) inklusive moms. Avvikelse från villkoren nedan är endast giltiga om båda parter har signerat särskilt avtal som reglerar detta.

Produkter

Alla produkter som säljs i butiken kan användas i Sverige och Finland och ska följa svensk lagstiftning. Priser är inklusive moms där annat ej anges. För att se fraktpriset gå till kassan eller kontrollera fraktkostnaden i sidhuvudet.

Produkter som kräver manual levereras med svensk sådan. Om manual ingår på annat språk än svenska anges detta i respektive produkts informationstext.

Tillämplighet

Dessa köpevillkor är tillämpliga därest svensk eller annan tillämplig lag ej föreskriver villkor som är i konflikt med dessa. För privatkonsumenter gäller konsumentköplagen samt Distansavtalslagen som även innefattar skydd för J3 Produktion AB (Kabelbutiken.com).

Mer information härom finns på Konsumentverkets hemsida.

Beställning

För det fall beställaren är under 18 år så måste målsmans tillstånd inhämtas före köpet genomförs. Beställning som görs i annan persons namn utan dennes medgivande, eller på annat sätt som medför att J3 Produktion AB (Kabelbutiken.com) lider ekonomisk skada, polisanmäls. Kabelbutiken friskriver sig för tryckfel, fel i information, samt fel i specifikation, på samtliga i Kabelbutiken’s sortiment förekommande produkter och tjänster. All bildinformation skall ses som illustrationer och kan ej heller garanteras återge exakt utseende och beskaffenhet.

Betalning

Moms ingår i alla våra priser. Fraktkostnader tillkommer enligt varukorg. Våra betalsätt är:

  • Betala via Payson Checkout

Payson Checkout

Med Payson Checkout kan du välja mellan att betala mot faktura 14 dagar utan avgift, 30 dagar mot en extra avgift, kort och internetbank.

J3 Produktion AB (Kabelbutiken.com) reserverar sig för eventuella prisändringar, felaktiga priser och slutförsäljning. Därest dylikt är uppenbart felaktigt, kan detta tvinga Kabelbutiken att häva köpet och återbetala eventuellt inbetalat belopp på bästa sätt. Detta kan utföras när som helst under affärens gång då felaktighet upptäcks. Orsaken till fel skall tydligt redovisas till kunden i samband med köpets hävande.

Fraktpriser

Vi tar endast betalt för den faktiska fraktkostnaden. Fraktpriset för en produkt syns direkt ligger i varukorgen uppe till höger.

Leverans och avbeställning

Beställningar mottagna före kl. 15:00 vardagar behandlas och skickas samma dag. Leveranstiden är normalt 1-3 vardagar. Skulle det av någon anledning ta längre tid så meddelar vi dig detta. Beställningar mottagna på lördagar och söndagar kommer att behandlas påföljande vardag.

Avbeställning efter det att beställning blivit expedierad är ej möjlig. I de fall beställning blivit expedierad är kunden skyldig att motta beställningen. Vid försening har dock kunden alltid rätt att häva sin beställning utan kostnad.

Avbeställning är giltig först då kunden fått bekräftelse från Kabelbutiken.com via e-post.

Kundens rättigheter vid försening

I de fall Kabelbutiken.com ej kan leverera vara inom angiven leveranstid har kunden rätt att häva sin beställning utan kostnad.

Ägandesrättförbehåll

Alla varor förblir J3 Produktion AB (Kabelbutiken.com) egendom tills dess full betalning erlagts.

Ansvar för fel

Kabelbutikens ansvar för fel i leverans är begränsad till gällande försäljningsvillkor. Kabelbutiken.com bär inget direkt eller indirekt ansvar för t ex , men ej begränsat till, inkompatiblilitet, leveransförseningar, driftsavbrott, dataförlust, merarbete eller annan ekonomisk skada.

Reklamationsvillkor och ångerrätt

Det är lämpligt att kunden ankomstkontrollerar leverans för att verifiera att denna är riktig och felfri. Vid reklamation skall kund kontakta Johan Strand på Kabelbutiken.com (J3 Produktion AB) via e-post, infokabelbutiken.com, eller via kontaktformulär. Vid första kontakt med oss skall beställningsnummer samt orsak till reklamationen uppges.

Vid samtliga fall då en vara returneras till Kabelbutiken skall kunden första kontakta Kabelbutiken. Returförsändelsen skall sedan tydligt märkas enligt instruktioner vid kontakt. Defekta produkter som returernas till Kabelbutiken bör behandlas som om de vore felfria. Det är vid alla typer av returer viktigt att produkten förpackas på ett sådant sätt att den ej riskerar att skadas. I de fall returanledningen är reklamation och fel ej kan påvisas utgår en avgift om 200:-+ moms + frakt tur och retur samt hanteringskostnad för ärendet. Kabelbutiken förbehåller sig rätten att ersätta defekt vara med likvärdig i de fall identisk vara ej finns tillgänglig.

Ångerrätt

Normalt har du som kund 14 dagars öppet köp efter det att du har tagit emot varan enligt Distans- och hemförsäljningslagen Kabelbutiken.com har dock alltid 30 dagars öppet köp. Ångerrätten gäller enligt distansavtalslagen endast om varan och eventuell förpackning kan återlämnas i väsentligen oförändrat skick. Du har rätt att öppna förpackningen och kontrollera att varan fungerar. Varan får dock ej vara använd förutom detta.

För att åberopa sin ångerrätt skall kunden kontakta Johan Strand på Kabelbutiken.com, via e-post på infokabelbutiken.com epost till J3 Produktion AB, Roknäsvägen 48, 946 31 Roknäs för att erhålla ett returnummer och returadress. Returfrakten bekostas av kunden.

Om en vara är transportskadad skall Kabelbutiken kontaktas inom sju dagar för information om ersättning.

Återbetalning av ordersumma

Vid ångerrätt eller reklamation där kund ej begär ny vara ska Kabelbutiken.com återbetala hela ordersumman eller makulera fakturan inom 30 dagar från det datum som den returnerade varan mottagits.

Transportskadat gods

Om en vara från Kabelbutiken skadas i transport, oavsett om skadan är väl synlig eller dold, skall detta anmälas omgående till Postnord, 020-340 340, dock senast inom 7 dagar.

Force Majeure

Händelse såsom krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighets beslut, uteblivna leveranser från underleverantörer, fördyrande omständigheter samt därmed jämförbar händelse utanför Kabelbutikens kontroll, vilken ej skäligen kunnat förutses, skall hänföras till force majeure, vilket innebär att J3 Produktion AB (Kabelbutiken.com) befrias från sina förpliktelser att fullgöra ingångna avtal.

Hantering av personuppgifter

Vi delar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part, men kan använda dem för att skicka reklam för Kabelbutiken.com. Du som kund har dock alltid rätt att tacka nej till all reklam om så önskas.
Kunden har även rätt att ta del av registrerade uppgifter, begära ändring samt radera dessa.

Garanti

Kabelbutiken.com säljer alla produkter med garanti enligt konsumentköplagen. Garantin gäller funktionsfel som uppkommer under garantitiden. Fakturan/kvittot är garantibeviset. Dokumentet krävs vid utnyttjande av garanti.

Du har 3 års reklamationsrätt. Alla garantier gäller i Sverige och Finland.

Har du problem med din vara efter garantin gått ut kan du alltid kontakta oss så ska vi göra vårt bästa för att hjälpa dig .

Outlöst försändelse

För försändelse som ej löses ut varpå paketet går i retur till J3 Produktion AB (Kabelbutiken.com), debiteras en avgift om 250:- + moms för att täcka kostnader för transport och administration.

Tvist

Vid eventuell tvist följer vi Allmänna Reklamationsnämndens rekommendationer.

Övrigt

J3 Produktion AB (Kabelbutiken.com) förbehåller sig rätten till ändring av all information, inklusive men ej begränsat till priser, tekniska specifikationer och produkterbjudanden, utan föregående avisering. Vid eventuell slutförsäljning till uppgivet pris eller p.g.a. att ett försäljningsobjekt utgått, har Kabelbutiken rätt att häva köpet och återbetala eventuella inbetalda belopp på bästa sätt. Kabelbutiken.com skall också meddela kunden om ersättande eller likvärdigt försäljningsobjekt finns tillgängligt.